مقایسه

مانتو مجلسی کد6163
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : سنجاق سینه و حالت کت و دامن - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور, پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : انگلیسی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد6161
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین سنگ و نگین - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور, تور - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - قد مانتو : 87 - مناسب فصل : بهار, تابستان

۲۵ %
تخفیف

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 6361
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین حاشیه دور کمر و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل, نوار گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, نوار گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : ایستاده - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 6324
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : پارچه گیپور با تزئین نگین حرارتی و سنگ - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۲۰ %
تخفیف

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۲۲۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 6335
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با دیزاین نگین حرارتی و مرواید - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۲۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 6348
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین سنگ و نگین - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه گلدوزی - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 6366
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین سنگ و نگین - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : ایستاده - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5108
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : مانتو جلوباز - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : جلو باز - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته, فون - مدل یقه : آرشال - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5434
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5444
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور ملیله و مروارید - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5475
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : طرح ورساچه - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5488
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : تور - جنس پشت مانتو : تور - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5486
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور دیزاین یقه - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور, ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۱۲ %
تخفیف

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5104
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : طرح برجسته لوزی - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5102
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : بلند و چاک دار - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : ساتن - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - قد مانتو : 113

۳۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5440
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین دورکمر - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5168
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین نگین و مروارید - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5127
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین حاشیه دور کمر و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل, نوار گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, نوار گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : ایستاده - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5120
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین دور یقه - جنس جلو مانتو : دانتل, نوار گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, نوار گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5153
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : مانتو دو تکه پایین گیپور - جنس جلو مانتو : گیپور, نوار گیپور, پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : جلو باز - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : آمریکائی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5445
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱۶۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5443
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی گیپورکد 5435
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5454
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطان دوزی و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5436
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه منگوله دار - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5442
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5432
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5429
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۵ %
تخفیف

۲۳۵,۰۰۰ تومان

۱۵۲,۷۵۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5409
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5407
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور, تور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور, تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد, انگلیسی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5406
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : گل برجسته - جنس جلو مانتو : گیپور, تور - جنس پشت مانتو : گیپور, تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : انگلیسی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۵۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5421
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : پارچه گیپور با تزئین نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5419
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : پارچه گیپور با تزئین نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5405
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : قیطون دوزی سر استین - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : فون - مدل یقه : انگلیسی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5404
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : قیطون دوزی و گلدوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : فون - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5416
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : گل برجسته - جنس جلو مانتو : تور, ژاکارد - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور, تور, ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5403
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : قیطون دوزی و گلدوزی - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5412
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5401
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین سنگ و نگین - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور, کنفی - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۱۵۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5408
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : گیپور, تور - جنس پشت مانتو : گیپور, تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد, انگلیسی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5190
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : نخی طرح دار - جنس جلو مانتو : کنفی - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - تن خور : فون - مدل یقه : هفت - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5115
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنگدوزی دور یقهحاشیه گیپور پائین دامن - جنس جلو مانتو : گیپور, ارگانزا - جنس پشت مانتو : گیپور, ارگانزا - مدل آستین : حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته, فون - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4471
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه نور - جنس جلو مانتو : تور - جنس پشت مانتو : تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : قزن - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 94108
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین نگین حرارتی و گل برجسته - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۷۷,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5169
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنگدوزی دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور, ساتن - جنس پشت مانتو : گیپور, تور, ژاکارد, ساتن - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد, دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5167
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین یقه - جنس جلو مانتو : دانتل, تور, ژاکارد, ساتن - جنس پشت مانتو : دانتل, تور, ژاکارد, ساتن - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5441
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین دورکمر - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5418
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گیپور پایین - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : زیپ - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5188
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین جیب - جنس جلو مانتو : پارچه نخی - جنس پشت مانتو : تور, پارچه نخی - مدل آستین : آستین پفی - نحوه بسته شدن : دکمه معمولی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : آزاد - مدل یقه : مردانه - مناسب فصل : بهار, تابستان

۱۲ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5175
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین مروارید - جنس جلو مانتو : گیپور, نوار گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5165
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : طرح برجسته - جنس جلو مانتو : گیپور, پارچه نخی - جنس پشت مانتو : پارچه نخی - مدل آستین : سه ربع - نحوه بسته شدن : زیپ - کمربند - نوع کمربند : چرمی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد5145
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنگ دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور, تور - جنس پشت مانتو : تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 5122
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین کمر و دیزاین یقه - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4501
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گیپور و مروارید - جنس جلو مانتو : ارگانزا - جنس پشت مانتو : ارگانزا - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4497
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : قیطون دوزی و گلدوزی - جنس جلو مانتو : گیپور, ژاکارد - جنس پشت مانتو : گیپور, ژاکارد - مدل آستین : ساده, دیزاین قیطان دوزی - نحوه بسته شدن : جلو باز - تن خور : راسته - مدل یقه : انگلیسی

۳۰ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۲۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4493
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گلدوزی و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : هفت - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4453
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین فلزی دور یقه - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4467
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : طراحی حاشیه دیزاین دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4465
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین دور یقه - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4461
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین نگین دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور, ژاکارد - جنس پشت مانتو : گیپور, تور, ژاکارد - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : هفت - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4492
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : طرح گل و نگین وسط آن - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, گیپور - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور, حاشیه گلدوزی - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4451
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با تزئین سنجاق سینه - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه گیپور - نحوه بسته شدن : دکمه معمولی - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4450
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنجاق سینه - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : دانتل, ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : قزن - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : هفت - قد مانتو : 92 - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4487
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین حاشیه و سنجاق سینه - جنس جلو مانتو : ارگانزا, نوار گیپور, ژاکارد - جنس پشت مانتو : ارگانزا, نوار گیپور, ژاکارد - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4484
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین ملیله و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4477
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطان دوزی - جنس جلو مانتو : ارگانزا, تور - جنس پشت مانتو : ارگانزا, تور - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4447
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنگ و ملیله قزن قفلی - جنس جلو مانتو : دانتل, ارگانزا - جنس پشت مانتو : دانتل, ارگانزا - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : هفت

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4473
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : تزئین مروارید و سنگ و گلدوزی - جنس جلو مانتو : دانتل, کنفی - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : قزن - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4439
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین حاشیه سنگ دوزی شده - جنس جلو مانتو : دانتل, ژاکارد - جنس پشت مانتو : دانتل, ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4488
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور - جنس جلو مانتو : گیپور, پارچه نخی - جنس پشت مانتو : گیپور, پارچه نخی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4483
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : پارچه گیپور با تزئین نگین حرارتی و سنگ - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : دیزاین مروارید سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : چرمی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۲۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4482
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور - جنس پشت مانتو : گیپور - مدل آستین : سه ربع, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۱۳۳,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4445
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گلدوزی و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4432
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین مروارید و سرجیب - جنس جلو مانتو : دانتل, گیپور - جنس پشت مانتو : دانتل, ژاکارد - مدل آستین : آستین کتی - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : خرگوشی - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۱,۵۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4442
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین قیطون دوزی ، پولک و ملیله دوزی - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : فلزی - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان, پاییز

۳۰ %
تخفیف

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۹۱,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4433
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین نگین و سنگ و مروارید - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4434
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سر جیب و یقه - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان, پاییز

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4426
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با دیزاین نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : زیپ - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4425
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : تزئین مروارید و سنگ و گلدوزی - جنس جلو مانتو : کنفی, ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد, کنفی - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر

۳۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۸۴,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4422
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گلدوزی و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : دانتل - جنس پشت مانتو : دانتل - مدل آستین : ساده, دیزاین قیطان دوزی - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : دلبر - قد مانتو : 90

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4490
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : با دیزاین گلدوزی - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : ساده, حاشیه گلدوزی - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۹۴,۵۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4431
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین سنگدوزی دور یقه - جنس جلو مانتو : گیپور, ساتن - جنس پشت مانتو : گیپور, تور, ساتن - مدل آستین : ساده, حاشیه سرآستین - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : گرد, دلبر - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4440
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با سنگ و ملیله - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۹۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد 4430
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : حاشیه گیپور با گل برجسته و دیزاین مروارید - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - کمربند - نوع کمربند : پارچه ای - تن خور : راسته - مدل یقه : فرنچ - مناسب فصل : بهار, تابستان

۳۰ %
تخفیف

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۰۰۰ تومان

مقایسه

مانتو مجلسی کد4407
ماترن

مشخصات محصول مدل طراحی : دیزاین گلدوزی و نگین حرارتی - جنس جلو مانتو : ژاکارد - جنس پشت مانتو : ژاکارد - مدل آستین : ساده - نحوه بسته شدن : دکمه ریلی - تن خور : راسته - مدل یقه : هفت

۳۰ %
تخفیف

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۰,۰۰۰ تومان

  • از
    الی
گفتگو